Medic (sygeplejerske)


Det er ofte sygeplejersker med flere års erfaring fra skadestuer, der bliver ansat som medic’s i offshore branchen. Jobbet indebærer, at man skal varetage dagligt forekommende sundhedsmæssige opgaver samt behandle tilskadekomne, før de eventuelt sendes i land til videre behandling.

Som offshore medic indgår du også i beredskabet, hvilket betyder at du også har opgaver i forbindelse med sikkerhedsøvelser og førstehjælp om bord.

Et job på en olieplatform vil give dig et indblik i og erfaringer fra en helt anden verden, end du normalt er en del af på et sygehus eller i en kommune, og du vil få brug for både dine faglige og menneskelige kompetencer.

 

Krav til offshore medic’s 

For at komme i betragtning til en stilling som offshore medic/sygeplejerske er der den række krav der skal opfyldes. 

Du skal som have min. to års erfaring fra en skadestude (visse virksomheder kræver fem års erfaring), samt en uddannelse som behandlersygeplejerske. Uddannelsen til behandlersygeplejerske findes på nogle sygehuse, og uddannelsen tages typisk i forbindelse med en stilling som sygeplejerske på en skadestue. Se mere om uddannelsen her: http://www.vest.rm.dk/afdelinger/akutafdelingen/job-og-uddannelse/jobportrat/beskrivelse-af-jobbet-som-behandlersygeplejerske/ 

Derudover skal du have følgende kompetencer: 

• Videregive og modtage relevante medicinske informationer til og fra landbaserede lægetjenestesteder, f.eks. Radio Medical

• Have kendskab til tilknyttede lægetjenester såvel offshore som på land

• Forberede den syge eller tilskadekomne til transport til land med helikopter eller skib, samt kan give detaljerede oplysninger til overførelsespersonalet vedrørende den syge eller tilskadekomnes tilstand

• På offshoreanlæg, hvorfra dykning foretages, er klar over farer ved dykning og forstå korrekt fremgangsmåde ved behandling af sygdomme i forbindelse hermed

• Opretholde løbende ordnede medicinske optegnelser om sygdomme og ulykker og være i stand til at forfatte korte rapporter og epikriser (sygehistorier) vedrørende den syge eller tilskadekomne. 

 

Hvis du opfylder ovenstående krav kan du, ved at tage det obligatoriske sikkerhedskursus blive kvalificeret til at søge offshore medic stillinger. Det drejer sig om et tre dages sikkerhedskursus kaldet BOSIET. Du kan finde mere info her: Sikkerhedskurser. (indsæt link til sikkerhedskurser).

 

Virksomheder der ansætter offshore medics:  

Maersk: http://www.maerskdrilling.com/en/jobs-and-careers/explore-the-different-offshore-positions/rig-administration/medic 

Bemærk:
Denne hjemmeside giver dig en generel beskrivelse af stillingerne og opgaverne, og fungerer ikke som rekrutteringsbureau eller uddannelsesudbyder. Brug i stedet de links der er til virksomhedernes og uddannelsesudbydernes hjemmesider.


Uddannelsessteder der har denne udddannelse:

129 ledige stillinger

Se mere

Hør om branchen

Se mere


Hvem ansætter


Medic (sygeplejerske)?

Se virksomheder

Er du til offshore?

Hvor der er vilje, er der offshore

Se kravene Ta´ en test

Kontakt os gerne for spørgsmål +45 7616 7472